Poplatky na cudzineckej polícií a ambasádach sa zvýšia od 1. 4. 2024

Written by admin

31. januára 2024

Správne poplatky súvisiace s cudzineckou agendou sa budú začiatkom mesiaca apríl zvyšovať. Žiaľ ide o nárast, ktorý cudzincov prichádzajúcich na Slovensko nepoteší. Nižšie uvádzame zmeny v poplatkoch do/od 1.4.2024.

  Stav do 31. 3. 2024 Stav od 1. 4. 2024
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
podnikanie 232 eur 330 eur
zamestnanie 165,50 eura 250 eur
sezonného zamestnanie 33 eur 50 eur
osobitnej činnosti 99,50 eura 140 eur
zlúčenie rodiny 132,50 eura 200 eur
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur 100 eur
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165,50 eura 250 eura
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 165,50 eura 250 eura
Obnovenie prechodného pobytu
podnikanie 132,50 eur 200 eura
zamestnanie 99,50 eur 140 eura
sezonného zamestnanie 16,50 eur 25 eur
osobitnej činnosti 33 eur 50 eur
zlúčenie rodiny 66 eur 100 eur
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33 eur 50 eur
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 99,50 eur 140 eura
Vydanie dokladu
Vydanie dokladu o pobyte 4,50 eura 6 eur
Vydanie dokladu o pobyte urýchlene do 2 dvoch pracovnych dní 24,50 eura 35 eur
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad 16,50 eura 25 eur
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní 36,50 eura 50 eur
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov 33 eur 50 eur
Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní 53 eur 75 eur
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3 eurá 4 eurá
Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99,50 eura 140 eura
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur 50 eur
Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3 eurá 4 eurá
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania 33 eur 50 eur
Žiadosť podávaná prostredníctvom zastupiteľského úradu
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzincovi na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí na účel
podnikanie 240 eur 350 eur
zamestnanie 170 eur 250 eur
sezonného zamestnanie 35 eur 50 eur
osobitnej činnosti 100 eur 140 eur
zlúčenie rodiny 135 eur 200 eur
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur 100 eur
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur 250 eur
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 170 eur 250 eur
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky 33 eur 50 eur
Víza
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35 eur 50 eur
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 eur 50 eur
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike 60 eur 90 eur
Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 eur 14 eur
Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 80 eur 120 eur

You May Also Like…

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Skip to content