Zrušenie pobytu

Príslušník tretej krajiny je povinný vrátiť pobytovú kartičku príslušnému oddeleniu cudzineckej polície a oznámiť do troch pracovných dní policajnému útvaru, že účel, na ktorý bol pobyt udelený, zanikol.

Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť príslušnému oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie do zamestnania a skončenie zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnému úradu práce nenastúpenie do zamestnania, ukončenie zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content