Naše služby sú určené pre malé aj veľké spoločnosti, o záujemcov o prácu v Slovenskej republike a ich rodiny.

Či už máte nárok na prechodný pobyt za účelom zamestnania, zlúčenia rodiny, Národne víza v záujme Slovenskej republiky, Modrú kartuy, ICT kartu pobyt (vnútropodnikový presun) alebo ste výskumný, či nezávislý pracovník, naše imigračné služby Vás prevedú celým procesom žiadosti.

Spolupráca s Vami zvyčajne začína bezplatnou konzultáciou (30 min.) na základe, ktorej Vám poskytneme spätnú väzbu, o aký druh pobytu je možné požiadať, a či bude potrebné pracovné povolenie alebo nie.

Imigračné služby

Povolenia na zamestnanie

Jednotné povolenie na pobyt predstavuje najbežnejšiu a najrozšírenejšiu formu, akou sa môže cudzinec pochádzajúci z tretích krajín na Slovensku zamestnať, existuje však niekoľko prípadov, kedy je potrebné/možné pracovať na základe povolenia na zamestnanie.

Zmena zamestnávateľa

Prechodný pobyt za účelom zamestnávateľa sa v prípade občana tretej krajiny viaže vždy len k jednému zamestnávateľovi. Zmena zamestnávateľa je v takomto prípade náročnejší proces ako u občana Slovenska. Radi Vám s týmto procesom pomôžeme.

Obnova rezidenčnej karty

Ak platnosť Vašej rezidenčnej karty končí skôr, ako Vaše povolenie na pobyt zabezpečíme Vám získanie novej rezidenčnej karty.

ImmiCo. services background

Sprevádzanie cudzinca na cudzineckej polícii

Uľahčíme komunikáciu medzi Vami a cudzineckou políciou počas podania Vašej žiadosti.

Sprostredkovanie lekárskej prehliadky

Zabezpečíme Vám termín, zdravotnícky materiál na odovzdanie vzoriek a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky pošleme za Vás na cudzineckú políciu. Uľahčíme Vám splnenie tejto zákonnej povinnosti.

Sprostredkovanie poistenia

Sprostredkujeme Vám zákonné a komerčné poistenie u všetkých dostupných poisťovní na Slovensku.

Nostrifikácia diplomu

Uznanie dokladu o vzdelaní je proces prebiehajúci na štátnych inštitúciách Slovenskej republiky v súvislosti so získaním modrej karty a pri výkone regulovaného povolania cudzinca.

Informačné karty

Registrácia/deregistácia/zmena údajov na karte Pripravíme informačnú kartu a odovzdáme na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zákonnom stanovenej lehote.

Ďalej pre Vás zabezpečíme:

Založenie obchodných spoločnosti a živností

RADI VÁM ZODPOVIEME KAŽDÚ OTÁZKU.

Skip to content