Obnovenie prechodného pobytu

Povolenie na prechodný pobyt sa považuje za platné až do obnovenia prechodného pobytu. Obnoviť prechodný pobyt je možné najskôr 3 mesiace pred koncom pobytu a najneskôr v posledný deň platnosti pobytu. Podmienkou je, že naďalej trvá účel, na ktorý Vám bol prechodný pobyt povolený.

Váš pobyt na území Slovenska sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o vašej žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.

Radi vám zodpovieme každú otázku.

Skip to content