Podmienky účasti na konferencii Zamestnávanie cudzincov 2024

(ďalej len „Konferencia“) je nevyhnutný pre zabezpečenie dokumentovania účasti Účastníka na Konferencii spoločnosti ImmiCo. s.r.o. (ďalej len „Organizátor“).

Pre každého účastníka Konferencie je potrebné zrealizovať samostatný nákup vstupenky prostredníctvo registrácie na https://immiconsulty.com/

Podmienkou úspešnej registrácie je udelenie súhlasov v rámci Ochrany osobných údajov, ktoré musia byť udelené za každého účastníka zvlášť.

Maximálny počet účastníkov z jednej spoločnosti je kvôli obmedzenej kapacite priestorov limitovaný na 3 osoby.

Platobné podmienky

Objednávateľ kupuje pre účastníka vstupenku oprávňujúci na účasť na Konferencii viazanú na: – konkrétneho účastníka – konkrétnu Konferenciu – konkrétny termín pričom vstupenka je formálne uvedená vo vystavenej faktúre.

Účasť na konferencii v sebe zahŕňa účasť na všetkých prednáškach prezentujúcich spíkrov, konferenčné a marketingové materiály, občerstvenie počas celodenného programu vrátane obeda.

Úhrada prebieha vždy vopred a to na základe vystavenej faktúry, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní od vystavenia faktúry.

Až do momentu spárovania zrealizovanej platby evidujeme prihláseného účastníka iba ako záujemcu.

Vstupenka oprávňujúca k účasti je súčasťou daňového dokladu vystaveného po spárovaní úhrady. Faktúra je v prípade podpísaného „Súhlasu o zasielaní elektronickej faktúry“ zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v tomto súhlase. V prípade omeškania s úhradou nie je prihlásenému účastníkovi umožnená účasť na konferencii.

Ceny vstupeniek:

  • do 15. 08. 2024: 265,- Eur
  • od 16. 08. 2024: 280,- Eur
  • Ceny sú uvedené bez DPH

Storno podmienky

V prípade, že sa Účastník po zakúpení vstupenky nemôže Konferencie zúčastniť, môže za seba delegovať náhradníka. Túto zmenu je možné zrealizovať Objednávateľom prostredníctvom zaslania emailu na konferencia@immiconsulty.com. Pri realizácii zámeny je nevyhnutné správne uviesť meno osoby náhradníka s jeho kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo. V prípade, že sa Účastník rozhodne zrušiť svoju účasť úplne a nevyužije možnosť vyslať namiesto seba náhradníka, bude mu účtovaný storno poplatok nasledovne: 21 dní pred konferenciou – 100 % z ceny registračného poplatku 30 dní pred konferenciou – 50 % z ceny registračného poplatku 31 a viac dní pred konferenciou – bez účtovania storno poplatku

Informácie o ochrane osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) Vás ako účastníka Konferencie Zamestnávanie cudzincov 2024 informujeme, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (meno, priezvisko, e-mail, firma, telefónne číslo) sú použité výlučne na účely dokumentovania Vašej účasti na Konferencii.

Informácie o fotografovaní

Na tejto verenej akcii bude prebiehať fotografovanie. Fotografie bude zhotovovať osoba poverená usporiadateľom. Účelom fotografovania je oprávnený záujem ImmiCo. s.r.o., ktorým je propagácia akcie. Fotografie z tejto akcie môžu byť zverejnené na stránke www.immiconsulty.com a na sociálnych sieťach na oficiálnych stránkach a profiloch spoločnosti ImmiCo. s.r.o. na základe oprávneného záujmu Usporiadateľa. V prípade nesúhlasu s fotografovaním kontaktujte priamo fotografa alebo na uplatnenie svojich práv a získanie ďalších informácií: immico@immiconsulty.com

Skip to content